Wordt uw kind gepest op school? Vindt hij of zij het moeilijk aansluiting bij de groep te vinden?
Kom dan kijken bij Kung Fu Haarlem-Amsterdam. Ons bullyproof programma is speciaal ontwikkeld om de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van kinderen stapsgewijs te verbeteren. Tijdens het bullyproof programma leert uw kind pestgedrag te herkennen en aan te pakken. Bij Kung Fu Haarlem-Amsterdam gunnen we ieder kind deze training, vanwege de waarneembare effecten: uw kind wordt er fysiek én mentaal sterker van.

Het speciaal ontwikkelde Bullyproof programma duurt een jaar. Deelnemende kinderen leggen iedere drie maanden een test af en behalen hierdoor een steeds hogere gradatie (een ‘band’). Het jaar wordt afgesloten met een eindtoets en feestelijke uitreiking van het ‘Kung Fu Bullyproof’ certificaat!

Het bullyproof programma van Kung Fu Haarlem ondersteunt en ontwikkelt uw kind op drie niveaus:

Mentaal

 • Meer zelfvertrouwen krijgen
 • Pesten bespreekbaar durven maken
 • Angsten herkennen en ombuigen naar kracht
 • Zichzelf niet langer als slachtoffer zien

Gedrag

 • Pestgedrag leren herkennen
 • Leren opkomen voor zichzelf
 • Het pesten bespreekbaar maken
 • Alert leren zijn op herhaling
 • Uitlokking herkennen en vermijden
 • Verdediging bij een fysieke aanval

Fysiek

 • Meer energie en betere fitheit
 • Ondersteuning ontwikkeling motoriek
 • Een verbeterd uithoudingsvermogen
 • Opbouw en behoud van kracht

U kunt uw kind inschrijven voor twee gratis proeflessen. De eerste proefles is een privéles waarin uw kind en u geïntroduceerd zullen worden aan de instructeur en de basis van Kung Fu. In de tweede proefles maakt uw kind kennis met de groep en wordt er voor het eerst echt getraind. Het is belangrijk dat u zelf ook bij beide lessen aanwezig bent. Aansluitend op de tweede proefles volgt een (privé) reflectiegesprek. Hierin nemen we de tijd om de persoonlijke behoeftes en wensen van uw kind door te nemen, en bespreken we de mogelijkheden zodat uw kind zo snel mogelijk aan zijn of haar opleiding kan beginnen.

Locaties

Family Martial Arts
Nieuwpoortstraat 80
1055 RZ, Amsterdam

Kung Fu Haarlem
Houtmarkt 21
2011 AL, Haarlem

© 2023 • Family Martial Arts